Regulamin

programu certyfikacji dla regionów przyjaznych rodzinom z dziećmi: Certyfikat POLSKA DLA DZIECI oraz ZŁOTY Certyfikat POLSKA DLA DZIECI

W ramach działalności serwisu i aplikacji mobilnej PolskaDlaDzieci.pl możliwe jest otrzymanie Certyfikatu POLSKA DLA DZIECI lub ZŁOTEGO Certyfikatu POLSKA DLA DZIECI dla gmin, miast i powiatów, które są przyjazne rodzinom z dziećmi.

Nasza inicjatywa ma na celu wyróżnienie i promocję miejsc przyjaznych rodzinom w Polsce. Pragniemy stworzyć mapę atrakcji, gdzie rodziny z dziećmi znajdą bezpieczne, interesujące i pełne przygód miejsca do spędzenia wspólnego czasu.

Aby zapewnić wysokie standardy oferowanych miejsc, opracowaliśmy regulamin, który określa warunki przyznawania Certyfikatu dla gmin, miast i powiatów. Regulamin ten ma na celu zapewnienie jednolitych kryteriów oceny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem i dołączenia do grona regionów, które dążą do doskonałości w obszarze tworzenia przestrzeni dla rodzin z dziećmi. Razem możemy tworzyć niezapomniane wspomnienia i budować miejsca, w których rodziny będą czuć się mile widziane i bezpieczne.

Dla szczegółowych informacji i pełnej treści regulaminu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

 

Ważna informacja!

Rejestracja, dodawanie miejsc, zarządzanie miejscami oraz kontem dla gmin, miast i powiatów oraz samo otrzymanie certyfikatów nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony samorządów.

 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@polskadladzieci.pl lub możesz do mnie napisać wypełniając formularz kontaktowy

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, może być Kupującym;
 2. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://polskadladzieci.pl/regulamin-certyfikat;
 4. Regulamin Serwisu – ogólny regulamin Serwisu, dostępny pod adresem https://polskadladzieci.pl/regulamin;
 5. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://polskadladzieci.pl/ i jej rozszerzeniami rozumianymi równiez jako Aplikacja mobilna, w dalszej części regulaminu pojęcia Aplikacja, Aplikacja mobilna oraz Serwis są tożsame i stosowane są zamiennie; 
 6. Aplikacja mobilna – zwana również Aplikacją, system teleinformatyczny pod nazwą “Polska dla dzieci” należący do Sprzedawcy, dostępny na systemy Android i iOS, do pobrania z autoryzowanych sklepów z aplikacjami, będący rozszerzeniem Serwisu;
 7. Miejsce – element Serwisu i Aplikacji będący opisem konkretnego miejsca na mapie Polski, dodanego przez Użytkownika;
 8. Dane – treści, obrazy, multimedia i inne dane dodawane przez Użytkownika w ramach Serwisu i Aplikacji dobrowolnie w dowolnym czasie;
 9. Operator– Paweł Florczak,  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “SearchMe Paweł Florczak”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7262423739, ul. Przybyszewskiego 209b/25, 93-120 Łódź; administrator i właściciel Serwisu oraz Aplikacji; 
 10. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 11. Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
 12. Certyfikat – dotyczy przyznawanych certyfikatów opisanych w niniejszym Regulaminie, jest to zarówno Certyfikat POLSKA DLA DZIECI jak i ZŁOTY Certyfikat POLSKA DLA DZIECI;
 13. Formularz rejestracyjny — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz w Aplikacji, który służy do rejestracji Użytkownika w Aplikacji oraz założenia konta Użytkownika; 
 14. Konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika w Aplikacji lub Serwisie, przy czym konto Użytkownika może być Prywatne lub Firmowe;
 15. Zweryfikowany Obiekt – oznacza Miejsce dodane w ramach Serwisu za pomocą profilu prywatnego lub firmowego, który przeszedł moderację i jest dostępny publicznie dla wszystkich użytkowników Serwisu i Aplikacji;

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Certyfikat POLSKA DLA DZIECI oraz ZŁOTY Certyfikat POLSKA DLA DZIECI przyznawany jest gminom, miastom i powiatom, które spełniają określone warunki, mające na celu zapewnienie rodzinom z dziećmi atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do spędzania czasu. Certyfikat stanowi dowód na to, że dana jednostka terytorialna spełnia określone standardy, co przyczynia się do promocji jej atrakcji oraz przyciągania rodzin z dziećmi.
 2. Główne cele certyfikatu to:
  1. Wyróżnienie: Certyfikat ma na celu wyróżnienie gmin, miast i powiatów, które inwestują w rozwój infrastruktury przyjaznej rodzinom. Certyfikat stanowi potwierdzenie, że dana jednostka terytorialna spełnia określone standardy, tworząc atrakcyjne miejsca dla rodzin z dziećmi.
  2. Promocja: Certyfikat stanowi silne narzędzie promocyjne dla miejsc przyjaznych rodzinom. Pragniemy pomóc w promocji gmin, miast i powiatów, które oferują szeroką gamę atrakcji dla rodzin, zwiększając tym samym atrakcyjność tych miejsc dla lokalnych mieszkańców oraz turystów.
  3. Budowanie pozytywnego wizerunku: Otrzymanie Certyfikatu przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku gminy, miasta lub powiatu. Dzięki temu potwierdzeniu jednostka terytorialna staje się rozpoznawalna jako przyjazne i odpowiednie miejsce dla rodzin z dziećmi, co może przyciągnąć nowych mieszkańców, inwestorów i turystów.
  4. Doskonalenie standardów: Certyfikat stanowi motywację dla jednostek terytorialnych do ciągłego doskonalenia standardów zapewniających przyjazne środowisko dla rodzin. Poprzez udział w programie, gminy, miasta i powiaty mogą dostawać informacje zwrotne oraz rekomendacje, które pomogą im podnosić jakość oferowanych atrakcji i usług.

§ 3. Warunki przyznania Certyfikatu

 1. Aby otrzymać Certyfikat POLSKA DLA DZIECI gmina/miasto/powiat musi dodać co najmniej 15 Zweryfikowanych Obiektów do mapy atrakcji, leżących na terenie gminy/miasta/powiatu. Mogą to być m.in.:
  1. place zabaw,
  2. parki,
  3. tereny rekreacyjne (boiska, sale sportowe, skate parki, plaże itp.),
  4. atrakcje turystyczne (ogrody zoologiczne, muzea, parki rozrywki, parki tematyczne, parki linowe, sale zabaw itp.),
  5. obiekty noclegowe,
  6. restauracje i inne obiekty gastronomiczne,
  7. a także ciekawe wydarzenia skierowane do rodzin z dziećmi.
 2. Aby otrzymać ZŁOTY Certyfikat POLSKA DLA DZIECI gmina/miasto/powiat musi dodać co najmniej 50 Zweryfikowanych Obiektów do mapy atrakcji, leżących na terenie gminy/miasta/powiatu. Mogą to być m.in. obiekty wskazane w powyższym punkcie.
 3. Dodane miejsce otrzymuje status Zweryfikowanego Obiektu gdy zostanie dodane zgodnie z aktualnym Regulaminem Serwisu oraz zapewnia dostępność dla rodzin z dziećmi, poprzez takie udogodnienia dla dzieci jak m.in.: 
  1. przewijaki, 
  2. toalety dla dzieci, 
  3. kąciki dla dzieci, 
  4. dostępne gry i zabawki, 
  5. animacje dla dzieci, 
  6. miejsce do karmienia,
  7. łóżeczko niemowlęce, 
  8. basen ze zjeżdżalniami dla dzieci 
  9. oraz inne odpowiednie do rodzaju opisywanego miejsca.
 4. Miejsce powinno również posiadać oryginalny opis nie krótszy niż 300 znaków, galerię zdjęć, uzupełnione godziny otwarcia oraz odpowiednie tagi opisujące dane Miejsce. W przeciwnym wypadku, zgodnie z zasadami moderacji, dodawane miejsce może zostać odrzucone, a tym samym nie zostanie zaliczone jako Zweryfikowany Obiekt i nie będzie wliczać się do limitu miejsc niezbędnych do otrzymania Certyfikatu. 
 5. Miejsca zaliczane do limitu Zweryfikowanych Obiektów mogą być zarówno miejscami prywatnymi jak i publicznymi. Decydującym kryterium jest fakt, czy dane miejsce znajduje się na terenie gminy, miasta lub powiatu oraz spełnione są warunki przedstawione w par. 3 pkt 3
 6. Miejsca mogą być dodawane bezpośrednio z Profilu założonego przez gminę/miasto/powiat lub bezpośrednio przez właściciela danego miejsca. W przypadku gdy miejsca dodawane są przez kilka profilów, Operator może poprosić gminę/miasto/powiat o potwierdzenie listy dodanych miejsc w celu otrzymania Certyfikatu.
 7. Zgodnie z Regulaminem Serwisu, Miejsca dodane przez gminę, miasto lub powiat mogą być w kolejnym etapie przejęte przez właściciela danego Miejsca na zasadach opisanych we wspomnianym regulaminie. Nie zmienia to ilości weryfikowanych Obiektów wliczanych w ramach Certyfikatu.
 8. Zgodnie z Regulaminem Serwisu, Miejsca dodawane za pomocą Serwisu podlegają moderacji i mogą zostać odrzucone jeśli nie spełniają opisanych warunków. Operator zastrzega sobie prawo do nie informowania każdorazowo o niezaakceptowaniu danego Miejsca. Operator dołoży jednak wszelkich starań, aby w określonych przypadkach taką informację do Użytkownika przekazać.
 9. W celu otrzymania Certyfikatu, po dodaniu co najmniej 15 lub 50 zweryfikowanych miejsc, gmina/miasto/powiat musi wypełnić formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, aby zgłosić wolę otrzymania Certyfikatu. 
 10. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przyznania Certyfikatu w każdym momencie. Zmiany te nie będą wpływać na już wydane Certyfikaty.
 11. Operator zapewnia uczciwą ocenę i podjęcie decyzji na podstawie dostarczonej dokumentacji i ewentualnej weryfikacji terenowej. Pragniemy utrzymać wysoki poziom jakości Miejsc przyjaznych rodzinom i zapewnić, że certyfikat jest zasługą dla tych, którzy spełniają określone kryteria certyfikacji.

§ 4. Przyznanie Certyfikatu

 1. Gmina/miasto/powiat, który spełnił wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie, zostanie nagrodzona Certyfikatem POLSKA DLA DZIECI lub ZŁOTYM Certyfikatem POLSKA DLA DZIECI. Certyfikat będzie zawierał nazwę jednostki terytorialnej oraz datę przyznania.
 2. Przyznawanie Certyfikatu dla gmin, miast i powiatów jest całkowicie bezpłatne i jednorazowe.
 3. Przyznany Certyfikat nie posiada daty ważności.
 4. W skład Certyfikatu POLSKA DLA DZIECI wchodzi:
  1. oficjalny Certyfikat POLSKA DLA DZIECI,
  2. list potwierdzający przyznanie Certyfikatu POLSKA DLA DZIECI,
  3. informacja na stronie Serwisu o otrzymaniu przez gminę/miasto/powiat Certyfikatu.
 5. W skład ZŁOTEGO Certyfikatu POLSKA DLA DZIECI wchodzi:
  1. oficjalny Certyfikat POLSKA DLA DZIECI,
  2. list potwierdzający przyznanie Certyfikatu POLSKA DLA DZIECI,
  3. certyfikat z grawerem,
  4. dodatkowy pakiet płatnej promocji w ramach Serwisu w postaci pięciu pakietów ATRAKCJE PREMIUM, ważnych przez 12 miesięcy, do wykorzystania w ramach Zweryfikowanych Obiektów na terenie gminy, miasta lub powiatu. Pakiety będa przyznawane jako kod rabatowy obniżające cenę pakietu ATRAKCJE PREMIUM do 0 zł netto. Pakiet będzie ważny 12 miesięcy i w każdym momencie można go bezpłatnie anulować.
  5. informacja na stronach Serwisu o otrzymaniu przez gminę/miasto/powiat Certyfikatu.
 6. Certyfikat będzie dostarczany w formie elektronicznej oraz tradycyjnej na koszt Operatora.
 7. Certyfikat może być używany przez gminę, miasto lub powiat w celach promocyjnych.
 8. W wyjątkowych sytuacjach Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Certyfikatu lub anulowania przyznanego Certyfikatu, jeśli stwierdzi, że gmina/miasto/powiat nie spełnia lub przestaje spełniać warunki Certyfikatu. W szczególności do takich sytuacji zaliczane jest działanie na niekorzyść rodzin z dziećmi m.in. poprzez rażące zaniedbanie infrastruktury, jak również poprzez usunięcie z Serwisu opisanych Miejsc. W przypadku takiej decyzji, Użytkownik zostanie poinformowany o powodach i będzie miał prawo do odwołania się od tej decyzji.

§ 5. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://polskadladzieci.pl/polityka-prywatnosci.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
 2. Treści dostępne w Serwisie i Aplikacji objęte są ochroną prawa autorskiego, a ich kopiowanie,  powielanie, dalsze rozpowszechnianie lub inne korzystanie bez wyraźnej zgody Operatora jest zakazane i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dotyczy się to zwłaszcza treści, zdjęć, loga i wszelkich materiałów związanych z Certyfikatem. W razie zainteresowania licencją na korzystanie z treści należy wypełnić formularz kontaktowy.
 3. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu i wszelkie spory wynikłe w związku z Certyfikatem będą rozstrzygane przez właściwe sądy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z udziału w programie Certyfikatu ani za jakość usług i atrakcji oferowanych przez jednostki terytorialne, które posiadają Certyfikat.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2023 roku.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z regulaminem w całości i przestrzegania jego zapisów.

Wypełnij formularz
Napisz do nas!
Przejmij kontrolę
Znajdź swoje miejsce na naszej platformie i przejmij kontrolę.